Επεξεργασία της επιφάνειας των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Τα εμφυτεύματα δοντιών έχουν εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια σαν ένας σημαντικός κλάδος της σύγχρονης οδοντιατρικής. Με την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων – τα οποία στην ουσία είναι τεχνητές ρίζες δοντιών – μπορούμε να αντικαταστήσουμε δόντια τα οποία έχουν χαθεί και να αποκαταστήσουμε την λειτουργία και αισθητική του στόματος. Ένας καθοριστικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία […]