Αισθητική Περιοχή

Αρμονία και φυσικότητα στο χαμόγελό σας!

 

 

Σε μια οστική αναγέννηση στην άνω πρόσθια περιοχή στόχος μας δεν είναι απλά να αναγεννήσουμε τη γνάθο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δεχθεί ένα εμφύτευμα.

Στόχος μας είναι να αναγεννήσουμε το οστό και τα ούλα που έχουν χαθεί και να ξαναδώσουμε στη γνάθο ένα φυσιολογικό και αρμονικό σχήμα.

 

Οστική αναγέννηση στον αισθητική περιοχή

 

 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης χρειάζεται πολλές φορές να συνδυάσουμε μια οστική ανάπλαση με τις αισθητικές αναγεννητικές τεχνικές της περιοδοντολογίας.

Έτσι θα μπορέσουν τα ούλα – ειδικά σε μια προβληματική περιοχή – να αγκαλιάσουν με φυσικό τρόπο ένα εμφύτευμα έτσι ώστε να μην διαφέρει από τα υπόλοιπα φυσικά δόντια

Αναγέννηση οστού – Ενδοστικές Βλάβες

Στην πρόσθια περιοχή μια από τις συνηθέστερες ενδείξεις για μια εμφύτευση είναι όταν ένα δόντι θα πρέπει να αντικατασταθεί λόγω τερηδόνας ή λόγω ατυχήματος.

Όταν η ενδοστική βλάβη είναι μικρή και η υπόλοιπη γνάθος αρκεί για να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα, τότε μπορούμε να κάνουμε την εμφύτευση ταυτόχρονα με την αναγέννηση οστού.

 

 

Κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος συμπληρώνουμε τον κενό χώρο της εξαγωγής με ξενομόσχευμα, το οποίο έχει την ιδιότητα να προστατεύει το περιεμφυτευματικό οστό και να το κρατά σταθερό σε βάθος χρόνου.

Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε άμεσα λύση στο αισθητικό πρόβλημα από την εξαγωγή του δοντιού.

 

Οστική αναγέννηση στην αισθητική περιοχή

 

Το πιο σημαντικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή της επούλωσης υπάρχει το εμφύτευμα, το οστικό μόσχευμα και η προσωρινή στεφάνη. Με το μόσχευμα υποστηρίζουμε τους περι-εμφυτευματικούς ιστούς, ενώ η προσωρινή στεφάνη προστατεύει και βοηθά τα ούλα να αποκτήσουν ένα φυσιολογικό και αισθητικό σχήμα.

Σε περίπτωση που η οστική βλάβη είναι μεγαλύτερη και δεν μπορούμε να κάνουμε μια άμεση εμφύτευση, θα πρέπει να γίνει πρώτα η τοποθέτηση του μοσχεύματος και σε δεύτερο χρόνο η εμφύτευση.

 

 

Οστική αναγέννηση με οστικό συμπλήρωμα

 

Με αυτό τον τρόπο δεν εξασφαλίζουμε απλά μια καλή στήριξη για το εμφύτευμα. Αναγεννώντας το κόκκαλο γύρω από το εμφύτευμα δημιουργούμε ένα σταθερό υπόστρωμα για τα ούλα ώστε να έχουν ένα φυσιολογικό σχήμα για μια αισθητική αποκατάσταση.

 

Αισθητική αποκτάσταση με εμφυτεύματα δοντιών

 

Ακόμα και όταν έχουνε να αντιμετωπίσουμε την απώλεια δύο διπλανών δοντιών στην αισθητική ζώνη, μπορούμε με τη συντηρητική αυτή μέθοδο αναγέννησης οστού να πετύχουμε πολύ φυσικά και αισθητικά αποτελέσματα.

 

Αναγέννηση Οστού Οριζόντιες βλάβες και αυτομοσχεύματα

Όταν το οστικό έλλειμμα είναι μεγαλύτερο, τότε θα πρέπει να καταφύγουμε σε αυτόλογα μοσχεύματα, τα οποία με προβλέψιμο τρόπο μπορούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη σε τρείς διαστάσεις.

 

Αναγέννηση οστού με αυτομόσχευμα

 

Η πιο καθιερωμένη τεχνική είναι να πάρουμε ένα ενδοστοματικό αυτόλογο οστικό μόσχευμα, το οποίο σταθεροποιείται στο σημείο της αναγέννησης με βίδες τιτανίου.

 

Αυτομόσχευμα στην αισθητική περιοχή

 

Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να αναγεννήσουμε το κόκαλο στην πρόσθια περιοχές του στόματος για ένα μεμονωμένο δόντι, που είχε μια σημαντική οστική βλάβη από ένα τραύμα ή μια χρόνια φλεγμονή

 

Οστική αναγέννηση μετά από ατύχημα

 

Μια πολύ συνηθισμένη κατηγορία περιπτώσεων, όπου χρειάζεται η αναγέννηση οστού πριν από μια εμφύτευση είναι η συγγενής έλλειψη των πλαγίων.

Για ένα αισθητικό αποτέλεσμα θα πρέπει κατά κανόνα να προηγηθεί ορθοδοντική θεραπεία και επαναφορά των δοντιών στη σωστή θέση.

 

Αναγέννηση οστού – συγγενής έλλειψη πλαγίων

 

Σε αυτή την περίπτωση έχουμε έλλειμμα, όχι γιατί χάθηκε το φυσιολογικό κόκαλο. Εδώ έχουμε έλλειμμα, διότι το κόκαλο ποτέ δεν σχηματίστηκε σωστά, καθώς το δόντι δεν υπήρξε ποτέ.

 

Φυσική αποκατάσταση χάρη στην οστική αναγέννηση

 

Με την αναγέννηση οστού η γνάθος αποκτά   το φυσιολογικό σχήμα που θα είχε αν υπήρχαν τα δόντια αυτά. Έτσι  μπορούμε να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ενώ με τις αισθητικές αναγεννητικές τεχνικές τα ούλα αποκτούν ένα αρμονικό σχήμα και με φυσικό τρόπο αγκαλιάζουν τα εμφυτεύματα δοντιών.

Με το αυτόλογο μόσχευμα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και πιο περίπλοκες περιπτώσεις, όπως όταν η βλάβη περιλαμβάνει δύο διπλανά δόντια,

 

Εμφυτεύματα δοντιών στην αισθητική περιοχή

 

Τόσο στην αποκατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού, όσο και στην απώλεια περισσότερων δοντιών, εκτός από την αναγέννηση οστού μπορεί να χρειαστεί να αναγεννήσουμε και τα ούλα με κάποια από τις περιοδοντικές αναπλαστικές τεχνικές για ένα ακόμα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

 

 

Με τις εξελιγμένες αναγεννητικές τεχνικές και τα σύγχρονα οστικά μοσχεύματα, είμαστε πλέον σε θέση να αποκαταστήσουμε ακόμα και περίπλοκες περιπτώσεις, προσφέροντας ένα φυσικό, αισθητικό αποτέλεσμα.

 

 

“ Μια ζωή ταλαιπωρούμαι με αυτό το μπροστινό δόντι... Δεν μπορούσα να μιλήσω άνετα, και είχα την αίσθηση ότι οι μαθητές μου στα ιδιαίτερα με κοιτάνε εκεί. Ήδη μετά την αναγέννηση του οστού ένοιωσα πολύ καλύτερα και μετά την ανάπλαση των ούλων το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό! Έχω και πάλι το δικό μου, φυσικό δόντι! “
Άντζελα, Μ.
★★★★★

Αισθητική αποκατάσταση μεμονωμένων δοντιών

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;

 

Αναγέννηση οστού – Οριζόντιες βλάβες

Όταν έχουμε ένα οριζόντιο έλλειμμα, η γνάθος έχει ικανοποιητικό ύψος, αλλά είναι πολύ λεπτή σε βαθμό που να μην μπορεί να γίνει μια εμφύτευση.

Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην αισθητική ζώνη είναι πολύπλευρες, καθώς τόσο η γνάθος, όσο και τα ούλα έχουν μετατοπιστεί από την αρχική τους θέση και το σχήμα τους έχει αλλοιωθεί.
Σε ήπιες περιπτώσεις μπορούμε να συνδυάσουμε την τοποθέτηση του εμφυτεύματος με την αναγέννηση οστού.

 

Οριζόντια αναγέννηση οστού

 

Με την τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και αναγεννητικής μεμβράνης διαμορφώνουμε το οστό έτσι, ώστε να αποκτήσει φυσιολογικό σχήμα και να ταιριάζει με τα διπλανά δόντια.

Μια νέα εξέλιξη στην αναγέννηση οστού είναι το PRF, με το οποίο απομονώνουμε αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες από το αίμα και με τη μορφή θρόμβου τους τοποθετούμε στην περιοχή της αναγέννησης.

 

Φυσική αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών

 

Οι αυξητικοί παράγοντες απελευθερώνονται σταδιακά στην περιοχή της ανάπλασης και βοηθούν τη γνάθο και τα ούλα να αναγεννηθούν ακόμα καλύτερα ώστε με φυσικό τρόπο να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν τα εμφυτεύματα.

Αναγέννηση οστού-Συνδυασμένες βλάβες

Είναι η πιο προχωρημένη απ’ όλες τις άλλες κατηγορίες και είναι συνήθως αποτέλεσμα τραυματισμού, όπως ένα τροχαίο ατύχημα, μια πτώση ή μιας παθολογικής κατάστασης στην περιοχή των γνάθων όπως μια μεγάλη κύστη ή μια επιθετική περιοδοντίτιδα.
Καθώς έχουμε έντονη συρρίκνωση των ιστών θα πρέπει να αναγεννήσουμε την γνάθο σε μεγάλο βαθμό σε ύψος και σε πλάτος.

 

Σημαντική οστική βλάβη μετά από ατύχημα

 

Αυτές οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές καθώς υπάρχει μεγάλη απόκλιση από το αρχικό σχήμα της γνάθου και των ούλων και συνήθως χρειάζονται περισσότερες επεμβάσεις για τη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση.

 

Αναγέννηση οστού με αυτομόσχευμα στην αισθητική περιοχή

 

Χάρη στην αναγέννηση οστού και στην πρόοδο των αναπλαστικών τεχνικών μπορούμε πλέον ακόμα και σε αυτές τις βαριές περιπτώσεις να αποκαταστήσουμε με φυσικό τρόπο την αισθητική και αρμονία στο χαμόγελο και σε ολόκληρο το πρόσωπο.