Πλάγια περιοχή

Η αυτοπεποίθηση της σταθερής φυσικότητας!

 

Τα σύγχρονα οστικά μοσχεύματα και αναγεννητικές μεμβράνες έχουν πλέον εξαιρετικές ιδιότητες. Μόνο όταν επιλέξουμε το κατάλληλο βοήθημα στην κατάλληλη περίπτωση θα έχουμε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Αναγέννηση Οστού και εμφυτεύματα δοντιών

 

Μια αναγέννηση οστού στην πλάγια περιοχή του στόματος θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς έχουμε κάποιους ανατομικούς περιορισμούς. Ας μην ξεχνάμε ότι στην άνω γνάθο υπάρχει το ιγμόρειο και στην κάτω γνάθο υπάρχει το κάτω φατνιακό νεύρο.

 

Ανατομικοί περιορισμοί σε μια αναγέννηση οστού

 

Και τα δύο αυτά ανατομικά στοιχεία ουσιαστικά ορίζουν τις διαστάσεις της γνάθου και θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη όταν προγραμματίζουμε μια αναγέννηση οστού στην πλάγια περιοχή του στόματος

 

 

Αναγέννηση οστού – Ενδοστικές Βλάβες

Οι ενδοστικές βλάβες είναι μια από τις πολύ συχνές περιπτώσεις ,όπου ένα δόντι θα πρέπει να βγει και να αντικατασταθεί από ένα εμφύτευμα. Όταν η ενδοστική βλάβη είναι μικρή και η υπόλοιπη γνάθος αρκεί για να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα, τότε μπορούμε να κάνουμε την εμφύτευση ταυτόχρονα με την αναγέννηση οστού.

 

Όταν η ενδοστική βλάβη είναι μικρή και η υπόλοιπη γνάθος αρκεί για να τοποθετηθεί ένα εμφυτευμα, τότε μπορούμε να κάνουμε την εμφυτευση ταυτόχρονα με την αναγεννηση οστου.

 

Αναγνέννηση οστού και εμφύτευμα δοντιού

 

Αναγεννηση οστου – Εμφυτευματα δοντιων

Και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κάποιου μοσχεύματος – κατά κανόνα ξενομοσχεύματος ( βόειου ή χοίριου) και η τοποθέτηση μιας αναγεννητικής μεμβράνης.

 

Αυτή η τεχνική έχει το πλεονεκτήματα ότι τη στιγμή της εξαγωγής, παράλληλα με την οστική αναγέννηση, μπορούμε να κάνουμε και την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί η αποκατάσταση να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερες παρεμβάσεις.

 

 

Αναγνέννηση οστού στην πλάγια περιοχή

 

Χάρη στα σύγχρονα οστικά μοσχεύματα μπορούμε με σχετικά απλό τρόπο να διορθώσουμε τις οστικές βλάβες και να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση για μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.

 

Αναγέννηση οστού – Οριζόντιες βλάβες

Ένα οριζόντιο έλλειμμα σημαίνει ότι η γνάθος έχει ικανοποιητικό ύψος, αλλά είναι πολύ λεπτή, σε βαθμό που να μην μπορεί να γίνει μια εμφύτευση. Επομένως οι προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στο να αυξήσουμε την διάσταση της γνάθου σε πλάτος.

Σε ήπιες περιπτώσεις μπορούμε να συνδυάσουμε την τοποθέτηση του εμφυτεύματος με την αναγέννηση οστού.

 

Αναγέννηση οστού και τοποθέτηση εμφυτεύματος

 

Σημαντική είναι η χρήση καταξιωμένων οστικών μοσχευμάτων και αναγεννητικών μεμβρανών. Σε πιο εκτεταμένες περιπτώσεις προτείνεται ο συνδυασμός του ξενομοσχεύματος ( βόϊου ή χοίριου) με οστικό μόσχευμα από την περιοχή της αναγέννησης ή με αλλομόσχευμα, δηλαδή ανθρώπινο μόσχευμα του εμπορίου.

 

Οστική αναγέννηση στην κάτω γνάθο

 

Μια νέα εξέλιξη στην αναγέννηση οστού είναι το PRF: μια μέθοδος με την οποία απομονώνουμε από το αίμα αυξητικούς παράγοντες, τους οποίους τοποθετούμε στην περιοχή της αναγέννησης, ενισχύοντας έτσι τη φυσική αναγεννητική ικανότητα του οργανισμού.

 

Αναγέννηση οστού και εμφυτεύματα δοντιών

 

Χάρη στην εξέλιξη της βιο-τεχνολογίας, με τα  εμφυτεύματα τελευταίας γενιάς και τα αξιόπιστα οστικά μοσχεύματα,  πλαισιωμένα από τους πρωτοποριακούς αυξητικούς παράγοντες  δίνουμε τη δυνατότητα στον ίδιο μας τον οργανισμό να αναγεννηθεί και να επανέλθει και πάλι στην άρτια κατάσταση, όπως ήταν κάποτε.

 

Αναγέννηση Οστού – Αυτομόσχευμα και Οριζόντιες βλάβες

Όταν το οστικό έλλειμμα είναι μεγαλύτερο, τότε θα πρέπει να καταφύγουμε σε αυτόλογα μοσχεύματα, τα οποία με προβλέψιμο τρόπο μπορούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη σε τρείς διαστάσεις.

 

Αυτόλογο οστικό μόσχευμα

 

Η πιο καθιερωμένη τεχνική είναι να πάρουμε ένα ενδοστοματικό αυτόλογο οστικό μόσχευμα, το οποίο σταθεροποιείται στο σημείο της αναγέννησης με βίδες τιτανίου.

 

Οστική αναγέννηση με αυτομόσχευμα

 

Σε μια αναγέννηση οστού μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσουμε σε όγκο και ποσότητα, τοποθετώντας τεχνητό μόσχευμα και μια αναγεννητική μεμβράνη.

Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να αναγεννήσουμε μια οστική βλάβη στην πλάγια περιοχή του στόματος ακόμα και για μια σχετικά μικρή περιοχή ενός δοντιού.

 

Αναγέννηση οστού στην πλάγια κάτω γνάθο

 

Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε  μεγαλύτερες βλάβες, μπορούμε με την αναγέννηση οστού να επαναφέρουμε τη γνάθο στο αρχικό της σχήμα. Τα εμφυτεύματα που θα τοποθετήσουμε στη συνέχεια  θα έχουν  καλή οστική στήριξη και μια καλή πρόγνωση για το μέλλον

 

Αναγέννηση με αυτομόσχευμα στην πλάγια άνω γνάθο

 

Χάρη στην οστική αναγέννηση της γνάθου επιτυγχάνουμε κάτι πολύ σημαντικό:  το κάθε εμφύτευμα τοποθετείται στη σωστή θέση, επιτρέποντάς μας έτσι να κατασκευάσουμε στο τέλος μια φυσική και αισθητική αποκατάσταση.

 

" Μετά το ατύχημα η βλάβη που δημιουργήθηκε ήταν πολύ μεγάλη. Το πρόσωπό μου είχε παραμορφωθεί και δεν τολμούσα να χαμογελάσω, ώσπου έγινε η οστική ανάπλαση της γνάθου. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν απέκτησα τόσο φυσικά, αρμονικά δόντια… "
Θανάσης Β.
★★★★★

Οστική ανάπλαση Γνάθου και εμφυτεύματα δοντιών

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;

 

Ενδοστικές βλάβες οστική αναγέννηση

Όταν η έκταση του οστικού ελλείμματος είναι μεγαλύτερη και δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μια άμεση εμφύτευση, τότε η αναγέννηση οστού και η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνουν σε περισσότερα στάδια.

Αφού εντοπίσουμε την ενδοστική βλάβη (1), τοποθετούμε το οστικό μόσχευμα (2) και την αναγεννητική μεμβράνη (3).

 

Ενδοστικές βλάβες και αναγέννηση οστού

 

Στη συνέχεια αφήνουμε επαρκή χρόνο για να ολοκληρωθεί η αναγέννηση του οστού (4). Ο χρόνος που χρειάζεται το κόκαλο για να αναγεννηθεί και να οργανωθεί είναι συνήθως 3-4 μήνες (5) , όπου και μπορούμε να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος (6).

Η τεχνική αυτή βρίσκει εφαρμογή ακόμα και σε εκτεταμένες περιπτώσεις, όπου περισσότερα γειτονικά δόντια θα πρέπει να εξαχθούν.

Αναγέννηση ενδοστικών βλαβών και εμφυτεύματα δοντιών

 

Με αυτό τον συντηρητικό και αποτελεσματικό τρόπο προλαμβάνουμε μια έντονη απορρόφηση του οστού και διατηρούμε το σχήμα και το μέγεθος της γνάθου για την μελλοντική εμφύτευση και την τοποθέτηση των σταθερών δοντιών

Αναγέννηση οστού – Κάθετη Ανάπλαση

Σε ένα κάθετο οστικό έλλειμμα η γνάθος έχει ικανοποιητικό πλάτος, αλλά δεν υπάρχει επαρκές ύψος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει μια εμφύτευση.
Επομένως οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο ν’ αυξήσουμε την διάσταση της γνάθου σε ύψος.

 

Οστική αναγέννηση – κάθετες βλάβες

 

Αφού συλλέξουμε ένα ενδοστοματικό αυτόλογο μόσχευμα, το σταθεροποιούμε με βίδες τιτανίου, και με τη βοήθεια οστικού συμπληρώματος και αναγεννητικής μεμβράνης μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο για μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.

 

Κάθετη αναγέννηση οστού – αυτομοσχεύματα

 

Όπως σε κάθε αναγέννηση οστού , έτσι και στην οριζόντια αναγέννηση εκτός από την μεταμόσχευση του οστού, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στον χειρισμό των ούλων, έτσι ώστε η περιοχή να μείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της επούλωσης.

Αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος ο ασθενής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τραυματιστούν τα ούλα και αποκαλυφθούν έτσι τα μοσχεύματα.

 

Κάθετη οστική αναγνέννηση στην άνω γνάθο

 

Χάρη στην αναγέννηση οστού μπορούμε πλέον  να τοποθετήσουμε μια ακίνητη αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών και να αποκαταστήσουμε την αισθητική και λειτουργία του στόματος.

 

Οστική αναγέννηση στην πλάγια άνω γνάθο

 

Με τις σύγχρονες αναγεννητικές τεχνικές προσφέρουμε κάτι πολύ περισσότερο από την ανάπλαση των χαμένων ιστών. Επαναφέρουμε στο στόμα φυσικότητα και λειτουργία και προσφέρουμε στο χαμόγελο αρμονία και αισθητική.