Οδοντοστοιχία

Η κρυφή ικανοποίηση της φυσικότητας ...

Όσοι φορούν ολικές τεχνητές οδοντοστοιχίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κάτω γνάθος παρουσιάζει τα περισσότερα προβλήματα. Ενώ η άνω οδοντοστοιχία είναι αρκετά σταθερή, η κάτω τεχνητή οδοντοστοιχία μετακινείται εύκολα, κάθε φορά που κινείται η γλώσσα ή τα χείλη.

Τα καλά νέα είναι ότι τα εμφυτεύματα δοντιών δεν προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για σταθερές αποκαταστάσεις.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν τα οδοντικά εμφυτεύματα να βοηθήσουν να σταθεροποιήσουμε μια οδοντοστοιχία και να προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Εμφυτεύματα δοντιών – εμφύτευση για μια οδοντοστοιχία

Ακόμα και αν θέλουμε να τοποθετήσουμε μόνο λίγα εμφυτεύματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμβουλευτούμε την τομογραφία κωνικής δέσμης CBCT. Ειδικά σε άτομα που φοράνε για πολλά χρόνια μια οδοντοστοιχία, φυσικό είναι με τον καιρό να έχει επέλθει μια απορρόφηση του οστού με αποτέλεσμα το διαθέσιμο κόκαλο να είναι πολύ περιορισμένο.

 

Ψηφιακός σχεδιασμός για μια εμφύτευση

 

Με τη σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο CBCT και την ψηφιακό προγραμματισμό, θα επιλέξουμε το κατάλληλο σημείο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

 

Κατανομή εμφυτευμάτων για την συγκράτηση μιας οδοντοστοιχίας

 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και δυνατότητες της κάθε περίπτωσης μπορούμε να τοποθετήσουμε 2, 3 , 4 ή ακόμα περισσότερα εμφυτεύματα

 

Εμφυτεύματα δοντιών στην απορροφημένη γνάθο

Όταν υπάρχει ήδη μια ολική οδοντοστοιχία στην κάτω γνάθο, κατά κανόνα έχουμε σημαντική έλλειψη οστού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φυσικά δόντια πιθανά είχαν ερεθισμούς και φλεγμονές, οι οποίες προκαλούν απορρόφηση του οστού. Στη συνέχεια έγινε η εξαγωγή, η οποία επίσης προκαλεί περεταίρω απώλεια οστού. Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι όταν φοράμε για μακρύ χρονικό διάστημα μια τεχνητή οδοντοστοιχία, αυτή εξασκεί πιέσεις στην γνάθο, που οδηγούν και αυτές σε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση της γνάθου.

 

Απορρόφηση οστού στην κάτω γνάθο

 

Για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων καταφεύγουμε τις περισσότερες φορές στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου, όπου και το οστό είναι πιο συμπαγές και – το σημαντικότερο – δεν υπάρχει κάποιο νεύρο που να μας περιορίζει . Αντίθετα, στις πλάγιες περιοχές της γνάθου σπανιότερα θα βρούμε αρκετό οστό για μια εμφύτευση.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Σφαιρικά κολοβώματα

Μπορούμε να στερεώσουμε μια ολική οδοντοστοιχία πάνω σε εμφυτεύματα δοντιών με διάφορους τρόπους.
Μια πολύ διαδεδομένη τεχνική είναι η χρήση σφαιρικών κολοβωμάτων.
Σε πρώτη φάση, όπως σε κάθε εμφύτευση άλλωστε, τοποθετούνται τα εμφυτεύματα δοντιών στις θέσεις που έχουμε από πριν καθορίσει με την βοήθεια της τομογραφίας εμφυτευμάτων.

 

Σφαιρικά κολοβώματα στην κάτω γνάθο

 

Αφού ολοκληρωθεί η οστεο-ενσωμάτωση και βεβαιωθούμε ότι τα εμφυτεύματα δοντιών είναι σταθερά, τοποθετούμε ειδικά προσθετικά κολοβώματα. Αυτά έρχονται σε διαφορετικά ύψη, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στο ύψος και τη θέση των ούλων.

 

Σφαιρικά κολοβώματα

 

Παράλληλα τοποθετούνται στην οδοντοστοιχία τα εξαρτήματα συγκράτησης, ενώ υπάρχουν δακτύλιοι με διαφορετική σκληρότητα.

 

 

 

Σφαιρικά κολοβώματα και συγκράτηση οδοντοστοιχίας

 

 

Με αυτό τον τρόπο «κουμπώνει» η οδοντοστοιχία πάνω στα εμφυτεύματα δοντιών και σταθεροποιείται.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Κυλινδρικά κολοβώματα

Το κυλινδρικό σύστημα συγκράτησης μιας οδοντοστοιχίας μοιάζει πολύ με το σφαιρικό. Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και την οστεο-ενσωμάτωσή τους,

 

Κυλινδρικά κολοβώματα – Locator

 

τοποθετούνται στο στόμα τα κυλινδρικά κολοβώματα.

Αυτά έρχονται επίσης  σε διαφορετικά ύψη και διαστάσεις.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – κυλινδρικά κολοβώματα

 

Στην συνέχεια η οδοντοστοιχία στέλνεται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, όπου γίνεται η προσαρμογή και τοποθετούνται τα συγκρατητικά στοιχεία.

 

Κυλινδρικά κολοβώματα με συγκρατητικά στοιχεία

 

Παρά το γεγονός ότι τα κολοβώματα είναι κυλινδρικά, ακόμα και όταν δεν είναι τελείως παράλληλα μεταξύ τους. επιτρέπουν σε μια οδοντοστοιχία να συγκρατείται ικανοποιητικά και να έχει καλή πρόσφυση στη γνάθο

 

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Δοκοί

Μια άλλη μέθοδος για να σταθεροποιήσουμε μια οδοντοστοιχία με εμφυτεύματα δοντιών είναι με την κατασκευή δοκών συγκράτησης. Και σ’ αυτή την περίπτωση, ακόμα και με δύο εμφυτεύματα μπορούμε να

 

Δοκος συγκράτησης οδοντοιστοιχίας

 

κατασκευάσουμε μια δοκό ( συνήθως από χρυσό) ενώ στη βάση της οδοντοστοιχίας προσθέτουμε τα ειδικά συγκρατητικά στοιχεία.

Για ακόμα καλύτερη σταθερότητα μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερα εμφυτεύματα, ειδικά στην πλάγια περιοχή του στόματος.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – δοκός συγκράτησης

 

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερους δοκούς συγκράτησης στο σημείο του στόματος που ασκούνται οι μεγαλύτερες μασητικές δυνάμεις.

 

Τόσο τα σφαιρικά κολοβώματα, όσο και οι δοκοί συγκράτησης δεν μπορούν να ακινητοποιήσουν τελείως μια οδοντοστοιχία. όμως προσφέρουν μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά την σταθερότητα της οδοντοστοιχίας, έτσι ώστε η μάσηση και η ομιλία να γίνεται χωρίς προβλήματα.

 

 

" Με τα χρόνια άρχισα να έχω σταδιακά προβλήματα με την κινητικότητα της κάτω οδοντοστοιχίας. Το χειρότερο απ΄όλα δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ το φαγητό μου... Με την βοήθεια των εμφυτευμάτων μπορέσαμε να κάνουμε την οδοντοστοιχία πολύ πιο σταθερή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος "
Παναγιώτης Κ.
★★★★★

Εμφυτεύματα δοντιών και Τρίτη ηλικία

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;

Εμφυτεύματα δοντιών – Συνδετήριος δοκός Dolder

Ο καλύτερος τρόπος για να σταθεροποιήσουμε μια ολική οδοντοστοιχία με εμφυτεύματα δοντιών είναι με την κατασκευή ενός συνδετήριου δοκού Dolder.

Είναι μια τεχνική δανεισμένη από την αποκατάσταση των φυσικών δοντιών, όταν αυτά δεν αρκούν για να στηρίξουν μια σταθερή γέφυρα.

Η δοκός ανάμεσα στα εμφυτεύματα είναι σχεδόν απόλυτα παραλληλισμένη και εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια με την μεταλλική υποδοχή της  κινητής οδοντοστοιχίας, ή οποία με μηχανικό τρόπο εφαρμόζει και συγκρατείται πάνω στη δοκό Dolder.

 

Συνδετήριος δοκός Dolder

 

Η μηχανική σταθερότητα που προσφέρει είναι πολύ ικανοποιητική και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον συγκρατητικά στοιχεία, όμως προϋποθέτει περισσότερα εμφυτεύματα ως στηρίγματα.

Αυτό το σύστημα συγκράτησης της οδοντοστοιχίας παρέχει την καλύτερη σταθερότητα, όμως δεν αποφεύγουμε το γεγονός ότι θα πρέπει να αφαιρούμε την προσθετική αποκατάσταση για μια σχολαστική στοματική υγιεινή.

 

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Υβριδική αποκατάσταση

Ο μόνος τρόπος για να κάνουμε μια οδοντοστοιχία απολύτως σταθερή είναι με μια υβριδική αποκατάσταση.
Είναι ιστορικά η πρώτη μέθοδος που επινόησε οκ καθηγητής Brånemark από τη Σουηδία, για ν’ αποκαταστήσουμε την έλλειψη δοντιών με οστεο-ενσωματούμενα εμφυτεύματα.
Στα πρώτα βήματα της εμφυτευματολογίας δεν υπήρχαν τα σύγχρονα εξειδικευμένα κολοβώματα. Ο μόνος τρόπος αποκατάστασης ήταν με ευθεία κυλινδρικά κολοβώματα και τις υβριδικές αποκαταστάσεις.

Σε πρώτη φάση γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Καθώς δεν υπάρχει κάποιο νεύρο ή άλλο περιοριστικό ανατομικό στοιχείο, η εμφύτευση γίνεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Μετά την ολοκλήρωση της οστεοενσωμάτωσης, τοποθετούμε τα κυλινδρικά κολοβώματα και κατασκευάζουμε μια μεταλλική δοκό.

 

Υβριδική αποκατάσταση – Μεταλλική δοκός

 

 

Είναι σημαντικό η μεταλλική αυτή υπερκατασκευή να έχει απόλυτη εφαρμογή πάνω στα εμφυτεύματα η οποία συγκρατείται με βίδες – είναι επομένως κοχλιωτή αποκατάσταση. Πάνω σε αυτή την μεταλλική υποδομή τοποθετούμε τα δόντια της οδοντοστοιχίας.

 

Υβριδική αποκατάσταση με δόντια

 

Η κατασκευή αυτή ονομάστηκε υβριδική, καθώς από την μέση και πάνω είναι οδοντοστοιχία, ενώ από την μέση και κάτω είναι απόλυτα σταθερή.
Το κάτω τμήμα έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει ένα τελείως αφύσικο σχήμα, καθώς η μπάρα απέχει από τα ούλα μερικά χιλιοστά και τα κολοβώματα προβάλλουν σαν τεχνητές κολώνες.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Υβριδική αποκατάσταση

 

Παρά τις αισθητικές ατέλειες, που δεν είναι ορατές,  η αποκατάσταση αυτή είναι αρκετά λειτουργική στην κάτω γνάθο και ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία.

Αντίθετα, μια υβριδική αποκατάσταση θα πρέπει ν’ αποφεύγεται στην άνω γνάθο. Το αναπόφευκτο κενό προκαλεί σημαντικά φωνητικά προβλήματα, καθώς ο αέρας περνά κάτω από τα δόντια με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η ομιλία.

Με τις σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης των εμφυτευμάτων μπορούμε να σταθεροποιήσουμε σημαντικά μια οδοντοστοιχία. Βελτιώνοντας  την μασητική ικανότητα και την ομιλία προσφέρουμε μια αίσθηση σιγουριάς και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.