Ποιότητα οστού

Γερά θεμέλια για ένα σίγουρο χαμόγελο!

Η ποιότητα του οστού έχει μεγάλη σημασία για μια επιτυχημένη εμφύτευση και ένα καλό μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Ποιότητα οστού και εμφυτεύματα δοντιών

Όπως όλα τα οστά, έτσι και  άνω και κάτω γνάθος δεν είναι συμπαγής. Η εξωτερική στοιβάδα, ονομάζεται φλοιώδες οστό και είναι ένα συμπαγές στρώμα ενασβεστιωμένου ιστού, ενώ στο εσωτερικό βρίσκεται το σπογγώδες  οστό , το οποίο αποτελείται από οστικές δοκίδες , ενώ τον υπόλοιπο κενό χώρο καταλαμβάνουν  κύτταρα του μυελού των οστών, που παίζει ενεργό ρόλο στο αιμοποιητικό και ανοσοποιητικό σύστημα.

 

 

Φλοιώδες και σπογγώδες οστό στην κάτω γνάθο

 

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα και πυκνότητα του οστού
Η σκληρότητα του κόκαλου δεν είναι η ίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή ακόμα και στο ίδιο το άτομο, σε όλα τα σημεία των γνάθων.

Η ποιότητα του οστού είναι καθοριστικός παράγοντας για μια επιτυχημένη θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών.
Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα οστού, υπάρχει μια κλίμακα από το 1 έως το 4 (Ι – IV) , όπου το I είναι η σκληρότερη και πιο συμπαγής γνάθος, ενώ το IV είναι η πιο μαλακή και πορώδης γνάθος.

 

Τύποι σκληρότητας του οστού

 

Κατά κανόνα η μεγαλύτερη σκληρότητα, παρατηρείται στην κάτω γνάθο, στην περιοχή του πιγουνιού, ενώ το πιο μαλακό κόκαλο, στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου. Γενικά όσο πιο πίσω πηγαίνουμε, τόσο πιο μαλακή μπορεί να είναι η γνάθος, ενώ όσο πιο μπροστά κινούμεθα, τόσο καλύτερη σκληρότητα οστού μπορούμε να περιμένουμε.

 

Σκληρότητα του οστού ανάλογα με τη θέση στη γνάθο

 

Αυτός είναι και ο λόγος που όλη η έρευνα και ανάπτυξη των πρώτων εμφυτευμάτων έγινε αποκλειστικά στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Ακόμα και όταν πέρασαν τα εμφυτεύματα στην κλινική πράξη, για πολλά χρόνια η μόνη περιοχή στην οποία τοποθετούσαμε εμφυτεύματα ήταν ακριβώς στην περιοχή του πιγουνιού, εκεί που βρίσκουμε την καλύτερη ποιότητα οστού.

 

 

Μόνο με την εξέλιξη των εμφυτευμάτων και των χειρουργικών τεχνικών καταφέραμε κάποια στιγμή να τοποθετούμε εμφυτεύματα σε όλες τις περιοχές του στόματος.

Ποιότητα οστού στο CBCT

Με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή ένδειξη όχι μόνο για το σχήμα της γνάθου, αλλά και για την ποιότητα οστού. Η ποιότητα και πιστότητα της απεικόνισης έχει φτάσει μάλιστα σε σημείο, που να μπορούμε όχι απλά να κάνουμε μια γενική εκτίμηση του οστού, αλλά να έχουμε μια ακριβέστατη εικόνα του φλοιώδους και του σπογγώδους οστού.

 

Ποιότητα του οστού στην ακτινογραφία CBCT

 

Είδαμε ότι μπορεί να συνδυάζεται μια πολύ σκληρή φλοιώδης στοιβάδα με ιδιαίτερα αραιό σπογγώδες τμήμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε ένα πιο συμπαγές σπογγώδες με μια πολύ λεπτή φλοιώδη στοιβάδα.

Οι νέες αυτές γνώσεις ήρθαν για να επεκτείνουν την αρχική κλίμακα αξιολόγησης της ποιότητας της γνάθου ( Ι – ΙV). Τώρα πλέον συνεκτιμούμε την εσωτερική και την εξωτερική ποιότητα του οστού με την εισαγωγή νέων υπο-κατηγοριών (Ι, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IV)

Η ακριβής γνώση της ποιότητας του οστού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όχι μόνο για μια εμφύτευση ή για μια αναγέννηση οστού, αλλά και για την γενικότερη πρόγνωση της αποκατάστασης με εμφυτεύματα δοντιών.

 

Ποιότητα οστού και σύγχρονα εμφυτεύματα

Η ποιότητα της γνάθου παίζει καθοριστικό ρόλο για την πρόγνωση μιας αποκατάστασης με εμφυτεύματα δοντιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια εμφύτευση σε οστό τύπου IV έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα σε σχέση με οστό τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Παλαιότερα η ποιότητα της γνάθου ήταν ένας παράγοντας που δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να αυξήσουμε τοπικά την σκληρότητα της γνάθου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια τοπική συμπύκνωση της γνάθου.
Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας τα ριζόμορφα εμφυτεύματα, τα οποία από μόνα τους επιτυγχάνουν μια οστική συμπύκνωση.

Η οστική συμπύκνωση ξεκινά από το πρώτο στάδιο της εμφύτευσης, που είναι ο τρυπανισμός του φρεατίου. Στα κλασικά εμφυτεύματα τα τοιχώματα του φρεατίου είναι παράλληλα. Έτσι τα παράλληλα τοιχώματα του εμφυτεύματος έρχονται σε ήπια επαφή με το οστό.

 

 

Στα ριζόμορφα εμφυτεύματα αντίθετα, το φρεάτιο είναι κωνικό και καθώς εισέρχεται το κωνικό εμφύτευμα, συμπιέζει ελεγχόμενα το οστό, βελτιώνοντας τοπικά την πυκνότητα της γνάθου.

 

Τεχνικές συμπύκνωσης του οστού

Όταν η γνάθος είναι ιδιαίτερα μαλακή, προτιμούμε να αποφύγουμε ακόμα και τον αρχικό τρυπανισμό και να χάσουμε έτσι έστω και λίγη ποσότητα οστού. Αντιθέτως θέλουμε να διατηρήσουμε όλη την ποσότητα οστού στο σημείο της εμφύτευσης, ώστε να συμπυκνώσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά το μαλακό κόκαλο.

Η πρώτη μέθοδος για την οστική συμπύκνωση, η οποία επινοήθηκε όταν δεν είχαμε ακόμα τα ριζόμορφα εμφυτεύματα, ήταν μια σειρά από κυλίνδρους με διαδοχικά μεγέθη, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στην μαλακή γνάθο συμπίεζαν διαδοχικά το μαλακό οστό.

 

Συμπύκνωση του οστού – Οστεοτόμοι Summers

 

Μάλιστα σε περιπτώσεις, όπου η γνάθος δεν έχει μόνο την απαραίτητη σκληρότητα, αλλά και τις αναγκαίες διαστάσεις, μπορούμε με αυτά τα έμβολα να συμπιέσουμε το οστό όχι μόνο σε πλάτος, αλλά και σε ύψος διαμορφώνοντας έτσι πολύ καλύτερες συνθήκες για μια εμφύτευση.

 

Μια άλλη μέθοδος για να βελτιώσουμε τοπικά τη σκληρότητα της γνάθου είναι η χρήση διαστολέων. Έχοντας κωνικό σχήμα και διαδοχικά μεγέθη συμπιέζουν κατά την είσοδό τους το οστό και προετοιμάζουν την γνάθο για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος

 

Συμπύκνωση του οστού – Κοχλίες συμπίεσης

 

Υπάρχουν πλέον στην αγορά περισσότερα συστήματα, που μας επιτρέπουν τα βελτιώσουμε την σκληρότητα της γνάθου με το πλεονέκτημα ότι τα οδοντικά εμφυτεύματα τοποθετούνται με μια μεγαλύτερη αρχική σταθερότητα και η αποκατάσταση στηρίζεται σε πιο στέρεα θεμέλια.

Μια τελευταία εξέλιξη στον τομέα της ποιοτικής και σχηματικής τροποποίησης της γνάθου είναι ένα σετ διαδοχικών εργαλείων τρυπανισμού, τα οποία όμως χρησιμοποιούμε με ανάποδες στροφές.
Έχουν την ιδιότητα να συμπιέζουν τη γνάθο όχι μόνο οριζόντια, αλλά και σε κάθετο επίπεδο.

 

Συμπύκνωση του οστού – Εργαλεία αντίστροφης περιστροφής

 

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, όταν το οστικό έλλειμμα είναι μικρό, μπορούμε να συνδυάσουμε την συμπύκνωση του οστού σε 3 διαστάσεις με την τοποθέτηση κάποιου οστικού μοσχεύματος.

 

 

Η ψηφιακή τεχνολογία μας βοηθά, ακόμα και όταν οι συνθήκες στη γνάθο δεν είναι ιδανικές, να διαγνώσουμε έγκαιρα το πρόβλημα και με τα σύγχρονα συστήματα τροποποίησης της οστικής πυκνότητας μπορούμε πλέον να βελτιώσουμε τοπικά τη γνάθο και να προχωρήσουμε σε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.

“ Με είχαν απογοητεύσει… όλοι μου έλεγαν ότι από μια ηλικία και μετά μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει εμφύτευση. Ευτυχώς με τα σύγχρονα εμφυτεύματα και τις νέες μεθόδους απέκτησα τα κάτω δόντια, που τόσο μου έλλειπαν… Είμαι πολύ ευτυχισμένη! “
Δήμητρα Μ.
★★★★★

Εμφυτεύματα Δοντιών και Οστεοπόρωση

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;

Τι είναι η οστεοπόρωση;

Είναι μια γενικευμένη πάθηση στην οποία παρατηρείται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών. Μπορεί να οφείλεται στο ότι ο οργανισμός αποδομεί το οστό σε μεγαλύτερο βαθμό του φυσιολογικού  ή ότι δεν παραγάγει αρκετό οστό  ή σε συνδυασμό και των δύο.

 

 

Καθώς η μάζα των οστών αραιώνει, αυτά εξασθενούν και αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Περίπου μία στις δύο γυναίκες και ένας στους τέσσερις άνδρες άνω των 50 ετών θα σπάσει κάποιο κόκαλο λόγω της οστεοπόρωσης.

 

Επηρεάζει η οστεοπόρωση τη γνάθο?

Όπως όλα τα οστά έτσι και η γνάθος δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από την οστεοπόρωση. Και εδώ έχουμε απώλεια της οστικής πυκνότητας, τόσο στο εσωτερικό σπογγώδες, όσο και στο εξωτερικό φλοιώδες μέρος της γνάθου

 

Οστεοπόρωση και οστική συρρίκνωση

Μπορεί η οστεοπόρωση να μην επηρεάζει την υγεία των δοντιών και την εξέλιξη της περιοδοντίτιδας, όμως όταν χρειαστεί να γίνει κάποια εξαγωγή δοντιού, τότε τα ούλα και η γνάθος παρουσιάζουν μεγαλύτερη συρρίκνωση από το κανονικό.

 

Οστεοπόρωση και εμφυτεύματα δοντιών

Η οστεοπόρωση εμφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους μέσης ή ανώτερης ηλικίας, οι οποίοι πολλές φορές έχουν χάσει κάποια δόντια και χρειάζονται μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.

Το ευχάριστο είναι ότι η οστεοπενία ή η οστεοπόρωση δεν αποτελούν αντένδειξη για μια εμφύτευση. Σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη αποκατάσταση είναι να υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα οστού.

 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι τα σύγχρονα, ριζόμορφα εμφυτεύματα, τα οποία χάρη στο εμβιο-μηχανικό τους σχεδιασμό τοποθετούνται στη γνάθο με πολύ καλή αρχική σταθερότητα,

 

Επίσης λόγω του κωνικού τους σχήματος επιφέρουν μια ελεγχόμενη τοπική συμπύκνωση της γνάθου, ενισχύοντας έτσι τα θεμέλια για την προσθετική αποκατάσταση.

 

Θεραπεία οστεοπόρωσης και εμφυτεύματα δοντιών

Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα για την καταπολέμηση της οστεοπόρωσης. Τα πιο διαδεδομένα φάρμακα είναι τα διφωσφονικά άλατα, τα οποία αυξάνουν την οστική μάζα.

Ένα πρόβλημα με την χρήση αυτών των φαρμάκων είναι ότι λόγω της πολύ καλής αιμάτωσης των γνάθων, συσσωρεύεται μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου στις γνάθους, απ’ ότι στους σπόνδυλους, ή στα άλλα οστά.

Τα φάρμακα αυτά έχουν μεγάλη δραστικότητα και μπορούν πολλές φορές να αναστείλουν πλήρως την ικανότητα ανάπλασης του οστού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της οστεονέκρωσης, της νέκρωσης δηλαδή του οστού της γνάθου.

Σε ήπιες μορφές οστεοπόρωσης τα σκευάσματα διφωσφονικού οξέος λαμβάνονται συνήθως από το στόμα, ενώ σε πιο βαριές μορφές οστεοπόρωσης, αυτά χορηγούνται υπό τη μορφή ένεσης.

 

Όσοι λαμβάνουν διφωσφονικά από το στόμα, σπάνια εμφανίζουν προβλήματα οστεονέκρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει μια εμφύτευση, πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Έρευνες έδειξαν ότι η επιπλοκή της οστεονέκρωσης παρουσιάζεται κατά κανόνα σε όσους λαμβάνουν ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου.
Αυτός είναι και ο λόγος που σε ασθενείς με ενδοφλέβια χρήση διφωσφωνικών δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος έχει κάνει θεραπεία με ενέσιμα διφωσφωνικά είναι καταδικασμένος να μην αποκτήσει ποτέ σταθερά δόντια με εμφυτεύματα.

 

 

Με τον καιρό μειώνεται η επίδραση των διφωσφωνικών στη γνάθο, έτσι ώστε 4 χρόνια μετά το πέρας της ενέσιμης θεραπείας μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια εμφύτευση.

Μια επιτυχημένη θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών είναι δυνατή ακόμα και σε όσους λαμβάνουν διφωσφωνικά, αρκεί να υπάρχει μια στενή συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα στον οδοντίατρο και τον θεράποντα ιατρό.

Με τις ψηφιακές μεθόδους προγραμματισμού, τα σύγχρονα εμφυτεύματα και τις εξελιγμένες μεθόδους τοπικής βελτίωσης της οστικής πυκνότητας μπορούμε ακόμα και σε αυτές τις απαιτητικές περιπτώσεις να προσφέρουμε μια σταθερή αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.