Ποιοτητα οστου

Η ποιοτητα οστου είναι καθοριστικός παράγοντας για μια επιτυχημένη θεραπεία με εμφυτευματα δοντιων.
Η σκληρότητα του κοκκαλου δεν είναι η ίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή ακόμα και στο ίδιο το άτομο, σε όλα τα σημεία των γνάθων.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα οστου σ΄έναν άνθρωπο, όπως κάποιες παθήσεις των οστών ή του κολλαγόνου, η μακροχρόνια λήψη ορισμένων φαρμάκων, το κάπνισμα και φυσικά η οστεοπενία και οστεοπόρωση.

Ποιοτητα οστου και Εμφυτευματα δοντιων

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ποιοτητα οστου, υπάχει μια εμπειρική κλίμακα από το 1(Ι) ώς το 4 (IV) , όπου το I είναι η σκληρότερη και πιο συμπαγής γναθος, ενώ το IV είναι η πιο μαλακή και πορώδης γναθος.

Ποιοτητα οστου - Κατηγορίες

Κατά κανόνα η μεγαλύτερη σκληρότητα, παρατηρείται στην κάτω γνάθο, στην περιοχή του πηγουνιού, ενώ το πιο μαλακό κοκκαλο, στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου. Γενικά όσο πιο πίσω πηγαίνουμε, τόσο πιο μαλακή μπορεί να είναι η γνάθος, ενώ όσο πιο μπροστά κινούμεθα, τόσο καλύτερη ποιοτητα οστου μπορούμε να περιμένουμε.

Ποιοτητα οστου - Γναθος

Με τις σύγχρονε μεθόδους απεικόνισης μπορούμε να έχουμε μια ένδειξη όχι μόνο για το σχήμα της γνάθου, αλλά και για την ποιοτητα οστου. Μπορεί η τομογραφία εμφυτευμάτων ή η ψηφιακή ακτινογραφία να μην μπορούν ακόμα να μας δώσουν μια αντικειμενική εκτίμηση της οστικής πυκνότητας, όμως μπορούμε να καταλάβουμε αν σε μια περιοχή της γναθου η ποιοτητα οστου είναι καλύτερη απ΄ότι σε μια άλλη περιοχή της ίδιας γναθου.

Ποιοτητα οστου – Τεχνικές βελτίωσης

Παλαιότερα η ποιοτητα της γνάθου ήταν ένας παράγοντας που δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να αυξήσουμε τοπικά την σκληρότητα της γνάθου

Ποιοτητα οστου - Συμπύκνωση

Υπάρχουν πλέον στην αγορά περισσότερα συστήματα διαθέσιμα, που μας επιτρέπουν τα βελτιώσουμε την σκληρότητα της γνάθου πριν από μια εμφυτευση,

Ποιοτητα οστου - Διάφορα συστήματα

με το πλεονέκτημα ότι τα οδοντικα εμφυτευματα τοποθετούνται με μια μεγαλύτερη αρχική σταθερότητα και η αποκατάσταση στηρίζεται σε πιο στέρεα θεμέλια.

*****

Εμφυτεύματα Δοντιών και Οστεοπόρωση

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;