Ψηφιακός Προγραμματισμός

Μια σωστή εμφύτευση ξεκινά με τον σωστό προγραμματισμό!

 

Ο προγραμματισμός για μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών είναι σήμερα πιο περίπλοκος από ποτέ. H σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος κατά την διάγνωση και τον σχεδιασμό μιας σύγχρονης θεραπείας με εμφυτεύματα δοντιών.

 

Τα παλαιότερα χρόνια, μια θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών ήταν χειρουργικά καθοδηγούμενη. Αυτό σήμαινε ότι τοποθετούσαμε τα εμφυτεύματα δοντιών στα σημεία όπου η γνάθος είχε το καλύτερο σχήμα και μέγεθος. Στην συνέχεια έπρεπε να κατασκευάσουμε την προσθετική αποκατάσταση με τρόπο τέτοιο, ώστε τα δόντια να τοποθετηθούν στο κατάλληλο σημείο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να προκύπτουν στην πορεία σημαντικά λειτουργικά και κυρίως αισθητικά προβλήματα.

 

Η σύγχρονη εμφυτευματολογία είναι πλέον προσθετικά καθοδηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή καθορίζουμε τη θέση των δοντιών και της προσθετικής αποκατάστασης και ανάλογα τοποθετούμε τα εμφυτεύματα δοντιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετό κόκαλο, δεν θα τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα κάπου αλλού, αλλά στο σημείο που έχουμε επιλέξει θα κάνουμε πρώτα την αναγέννηση οστού και στη συνέχεια την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

 

 

Ψηφιακός προγραμματισμός  στην άνω γνάθο

Στην άνω γνάθο ο ψηφιακός προγραμματισμός μας βοηθά να εντοπίσουμε την απαραίτητη ποσότητα και ποιότητα οστού για την αποκατάσταση ενός δοντιού.

 

Ψηφιακός προγραμματισμός εμφύτευσης στην άνω γνάθο

 

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το σχήμα και η έκταση που καταλαμβάνει το ιγμόρειο, ειδικά όταν προγραμματίζουμε μια αποκατάσταση με μια γέφυρα με εμφυτεύματα δοντιών.

 

Ψηφιακός προγραμματισμός γέφυρας στην άνω γνάθο

 

Στην πλάγια περιοχή της άνω γνάθου συμβαίνει συχνά μετά από την απώλεια των δοντιών η γνάθος να απορροφάται σε μεγάλο βαθμό. Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια οστική αναγέννηση με τη μέθοδο της ανύψωσης ιγμορείου -Sinus Lift.

 

Ανύψωση Ιγμορείου – Ψηφιακός Προεγχειρητικός προγραμματισμός

 

Και σε αυτές τις περιπτώσεις μας βοηθά ο ψηφιακός προγραμματισμός σε όλες τις φάσεις της θεραπείας, καθώς μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος και σχήμα του ιγμορείου, να διαπιστώσουμε πιθανές παθολογικές καταστάσεις ( όπως παχυβλεννογονίτιδα, κύστεις παρακράτησης, κλπ. ) και να υπολογίσουμε την ποσότητα του οστικού μοσχεύματος που θα χρειαστούμε για την ανύψωση ιγμορείου .

Μετά την ολοκλήρωση της ανύψωσης ιγμορείου ο ψηφιακός προγραμματισμός μας βοηθά να έχουμε μια καθαρή εικόνα της ποσότητας και της ποιότητας του οστού που αναγεννήσαμε, και να επιλέξουμε τα σωστά σημεία για τη μελλοντική αποκατάσταση.

 

 

Ψυφιακός προγραμματσισμός – Ανύψωση Ιγμορείου

 

Στην  πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου, όπου οι αισθητικές απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, μπορούμε με το ειδικό λογισμικό να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία βρίσκονταν τα δόντια που λείπουν.

 

Ψηφιακός προγραμματισμός εμφύτευσης στην αισθητική περιοχή

 

Έτσι ξέρουμε από πριν τις διαστάσεις της γνάθου, πόσα και ποια εμφυτεύματα θα χρησιμοποιήσουμε, αν θα χρειαστούμε οστική αναγέννηση  για λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους.

Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου ακολουθώντας το σχήμα της γνάθου τα εμφυτεύματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν παράλληλα μεταξύ τους.

 

 

Έτσι από πριν μπορούμε να υπολογίσουμε την απόκλιση στη θέση μεταξύ τους και να επιλέξουμε τον ιδανικό τρόπο για την τελική προσθετική αποκατάσταση.

 

Το πρόβλημα της απόκλισης των εμφυτευμάτων μεταξύ τους  γίνεται ακόμα πιο έντονο σε μια αποκατάσταση στην άνω γνάθο με μια ολική γέφυρα πάνω σε εμφυτεύματα δοντιών. Εκτιμώντας της ανατομικές συνθήκες και τις δυνατότητες που έχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ως έχει και να εξαλείψουμε τις έντονες αποκλίσεις μεταξύ των εμφυτευμάτων στην προσθετική φάση.

 

Ψηφιακός προγραμματισμός – έντονη απόκλιση εμφυτευμάτων

 

Αν δούμε ότι οι αποκλίσεις είναι πολύ έντονες, με τη βοήθεια του ψηφιακού προγραμματισμού θα μελετήσουμε την περίπτωση να προηγηθεί η αναγέννηση οστού σε ορισμένα σημεία, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα με λιγότερη απόκλιση μεταξύ τους.

Ψηφιακός προγραμματισμός και αναγέννηση οστού

Η σύγχρονη τεχνολογία μας βοηθά όχι μόνο να εντοπίσουμε, αλλά και να προγραμματίσουμε μια οστική αναγέννηση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια βλάβη της γνάθου.
Έχοντας επιλέξει από πριν την ιδανική θέση των εμφυτευμάτων θα αναγεννήσουμε τη γνάθο έτσι ώστε τα μελλοντικά εμφυτεύματα να τοποθετηθούν στο κατάλληλο σημείο για μια σίγουρη και αισθητική αποκατάσταση.

 

Αναγέννηση οστού και ψηφιακός προγραμματισμός

 

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα , καθώς μπορούμε να σχεδιάσουμε το ιδανικό σχήμα της γνάθου για να δεχθεί τα εμφυτεύματα δοντιών.

 

Αναγέννηση οστού και τεχνολογία CAD CAM

Σε περίπτωση που προτιμούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόλογο μόσχευμα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας CAD-CAMμπορούμε να κατασκευάσουμε ένα εξατομικευμένο πλέγμα τιτανίου, το οποίο θα είναι η μήτρα για  μελλοντικό οστό.

 

Κατασκευή CAD CAM πλέγματος τιτανίου

 

Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία μπορούμε νε σμιλεύσουμε ένα ενιαίο κομμάτι από ξενομόσχευμα, έτσι ώστε η κόκαλο να αποκτήσει το σχήμα και μέγεθος, ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Κατασκευή CAD CAM οστικού μοσχεύματος

 

Αυτό σημαίνει ότι το μόσχευμα δεν παίρνει μόνο το εξωτερικό σχήμα, που θέλουμε να αποκτήσει η γνάθος. Καθώς ο σχεδιασμός γίνεται με βάση την ψηφιακή ακτινογραφία CBCT, το εσωτερικό του σχήμα ταιριάζει απόλυτα με το σχήμα της γνάθου στο σημείο της αναγέννησης.

Έτσι έχουμε πολύ καλύτερη σταθερότητα του μοσχεύματος, ενώ η άμεση επαφή με το οστό της γνάθου διασφαλίζει μια καλύτερη ενσωμάτωση και ακόμα καλύτερη ποιότητα οστού μετά την αναγέννηση.

 

 

“ Εργάζομαι σε πολυεθνική εταιρία και έχω συνηθίσει να προγραμματίζουμε με ακρίβεια τις μελλοντικές κινήσεις μας και να υπολογίζουμε τα ρίσκα. Χάρηκα πολύ που το ίδιο μπορούσαμε να κάνουμε και για την εμφύτευσή μου. Καθίσαμε με τον Δρ. Παπασωτηρίου στον υπολογιστή και μαζί βγάλαμε το σχέδιο θεραπείας. Είμαι ενθουσιασμένος ! “
Στάθης Τ.
★★★★★

Προγραμματισμός για μια εμφύτευση

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;

Ψηφιακός προγραμματισμός στην κάτω γνάθο

Όσον αφορά την κάτω γνάθο μπορούμε να προσδιορίσουμε την τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε τρείς διαστάσεις σε σχέση με τη γνάθο και την μελλοντική προσθετική αποκατάσταση.

Χάρη στα προγράμματα ψηφιακού προγραμματισμού μιας εμφύτευσης μπορούμε όχι μόνο να εντοπίσουμε τη θέση του κάτω φατνιακού νεύρου και το μέγεθος της γνάθου, αλλά και να επιλέξουμε τον ιδανικό τύπο και μέγεθος εμφυτεύματος, ακόμα και αν πρόκειται για μια αποκατάσταση με ένα εμφύτευμα δοντιού.

 

Ψηφιακός προγραμματισμός στην κάτω γνάθο

 

Ιδιαίτερα πολύτιμες είναι οι δυνατότητες που έχουμε με τον ψηφιακό προγραμματισμό, όταν οι συνθήκες στη γνάθο είναι οριακές και δεν μας απομένει παρά να τοποθετήσουμε ένα εμφύτευμα πολύ κοντά στο νεύρο.

 

Προγραμματισμός εμφύτευσης σε δύσκολα περιστατικά

 

Έτσι υπολογίζουμε με ακρίβεια το μέγεθος και τη θέση του εμφυτεύματος, έτσι ώστε να προστατεύσουμε όλα τα ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία της περιοχής.

Όταν προγραμματίζουμε μια αποκατάσταση στην κάτω γνάθο με περισσότερα εμφυτεύματα, οι παράγοντες που θα πρέπει να  λάβουμε υπ’ όψη μας είναι πολύ περισσότεροι.

 

Γέφυρα εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο

 

Παράλληλα με τον προγραμματισμό της χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος, θα πρέπει να υπολογίσουμε και τη θέση των εμφυτευμάτων μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την προσθετική αποκατάσταση.

Όσο μεγαλώνει το κενό που θα πρέπει να καλύψουμε, τόσο περισσότερες μπορεί να είναι οι προκλήσεις για μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών. Δεν είναι πάντα εφικτός ο παραλληλισμός των εμφυτευμάτων μεταξύ τους.

 

Ψηφιακός προγραμματισμός – έντονη απόκλιση των εμφυτευμάτων

 

Έτσι μπορούμε κατά τη φάση του ψηφιακού προγραμματισμού να ορίσουμε την απόκλιση των εμφυτευμάτων και να επιλέξουμε τα κατάλληλα προσθετικά κολοβώματα, έτσι ώστε η προσθετική αποκατάσταση να έχει ενιαία φορά ένθεσης και να έχει φυσικό και αισθητικό σχήμα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάλυση όλων αυτών των παραγόντων όταν προγραμματίζουμε μια εμφύτευση για μια ολική γέφυρα στην κάτω γνάθο.

 

Ολική αποτατάσταση στην κάτω γνάθο

 

Ανάλογα με τις ανατομικές συνθήκες ένας παραλληλισμός των εμφυτευμάτων μπορεί να είναι εφικτός σε όλα τα σημεία της γνάθου (1) . Σε άλλες πάλι περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουμε το σχήμα της γνάθου (2) και να πετύχουμε τον παραλληλισμό της αποκατάστασης με την επιλογή των κατάλληλων προσθετικών κολοβωμάτων .

 

Ψηφιακά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Η σύγχρονη τεχνολογία δεν μας βοηθά απλά να μελετήσουμε και να προγραμματίσουμε μια εμφύτευση. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε όλη την προεργασία στην κλινική πράξη.

Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη όσον αφορά τη θέση και …. Των εμφυτευμάτων, κατασκευάζουμε με την τεχνολογία CAD CAM ένα νάρθηκα, ο οποίος έχει ενσωματωμένους κυλινδρικούς οδηγούς.

 

Ψηφιακά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

 

Σταθεροποιώντας τον χειρουργικό νάρθηκα στο στόμα, ουσιαστικά μεταφέρουμε στο στόμα την θέση των εμφυτευμάτων που έχουμε προκαθορίσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο αυτή είτε πρόκειται για ένα μεμονωμένο εμφύτευμα, είτε πρόκειται για μια εκτεταμένη αποκατάσταση με περισσότερα εμφυτεύματα.

 

Ψηφιακά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

 

Καθώς η τεχνολογία CAM CAD έχει αρχίσει να βρίσκει πολλές εφαρμογές στην οδοντιατρική, στόχος μας θα ήταν μια υπολογιστικά καθοδηγούμενη θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών σε όλα τα στάδια της θεραπείας.
Ξεκινώντας από την απεικόνιση και τον σχεδιασμό της προσθετικής αποκατάστασης προχωρώντας στον προγραμματισμό και τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ως το σχεδιασμό και κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – τεχνολογία CAD CAM

 

Ήδη τα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε από την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας σε μία αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Μπορεί η κατευθυνόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων να μην προσφέρει ακόμα την αναμενόμενη ακρίβεια που θα επιθυμούσαμε, ενώ οι δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας να μην αρκούν έτσι ώστε να μπορούμε να κατασκευάσουμε μια μεγαλύτερη αποκατάσταση η οποία να εφαρμόζει απόλυτα πάνω σε περισσότερα εμφυτεύματα.

Ένα είναι σίγουρο: η ψηφιακή τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων και είναι θέμα χρόνου ώσπου να είμαστε σε θέση προβλέψιμα και με απόλυτη ακρίβεια να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.