Πλάγια γεφυρα

Με ένα όμορφο χαμόγελο η ζωή είναι πιο ωραία!

 

Τα εμφυτεύματα δοντιών προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες όταν χαθούν μερικά δόντια στις πλάγιες περιοχές της κάτω γνάθου.
Τα πίσω δόντια της κάτω γνάθου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μάσηση και τη γενικότερη λειτουργία του στόματος.

Όταν χάσουμε κάποια πλάγια δόντια, εκτός από τη λειτουργία επηρεάζεται σημαντικά και η αισθητική του χαμόγελου, καθώς τα κενά στην πλάγια περιοχή του στόματος μπορεί να είναι ορατά, ενώ παράλληλα τα μάγουλα χάνουν τη στήριξη τους δίνοντας την αίσθηση ενός κενού στο σημείο αυτό.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Πλάγια γέφυρα στην κάτω γνάθο

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα με μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών είναι ότι αποφεύγουμε να τροχίσουμε και να εξασθενίσουμε  τα διπλανά δόντια για την κατασκευή μιας γέφυρας.
Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν καθόλου δόντια στο πίσω μέρος της γνάθου, μπορούμε με τα εμφυτεύματα δοντιών ν’ αποφύγουμε μια μερική οδοντοστοιχία.

Εμφυτεύματα δοντιών και φηφιακός προγραμματισμός

Όταν προγραμματίζουμε μια εμφύτευση στην κάτω γνάθο θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας την ανατομία της γνάθου. Ας μην ξεχνάμε ότι στην κάτω γνάθο βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό νεύρο. Για την προεγχειρητική μελέτη, πολύτιμη βοήθεια είναι η τομογραφία εμφυτευμάτων – CBCT και τα σύγχρονα προγράμματα ψηφιακού προγραμματισμού.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Ψηφιακός Προγραμματισμός

 

Χάρη στην τεχνολογία αιχμής έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για τη θέση και πορεία του κάτω φατνιακού νεύρου, για το μέγεθος και σχήμα της γνάθου, αλλά και των δοντιών που υπάρχουν στο στόμα.

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα επιλέξουμε τα πιο κατάλληλα οδοντικά εμφυτεύματα για τη συγκεκριμένη περίπτωση και μπορούμε να προγραμματίσουμε την εμφύτευση με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια.

Εμφυτεύματα δοντιών στην ατροφική γνάθο

Όταν τα δόντια έχουν χαθεί λόγω περιοδοντικής νόσου ή μετά από μια πολύ δύσκολη εξαγωγή, τότε μπορεί να συμβεί να χάσουμε πολύτιμη ποσότητα οστού.
Όταν υπάρχει έλλειψη οστού, πριν αποφασίσουμε μια οστική αναγέννηση, καλό θα είναι στον σχεδιασμό μας να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα σύγχρονα εμφυτεύματα.

 

Κοντά εμφυτεύματα στην ατροφική κάτω γνάθο

 

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου η γνάθος δεν έχει επαρκές ύψος, ορισμένες εταιρείες έχουν κατασκευάσει μια σειρά από εξειδικευμένα εμφυτεύματα.

 

 

Δύο πλάγιες γέφυρες στην κάτω γνάθο

 

Επιλέγοντας αυτά τα μικρότερα σε μήκος εμφυτεύματα και τοποθετώντας περισσότερα σε αριθμό εμφυτεύματα δοντιών, μπορούμε ακόμα και σε όχι ιδανικές συνθήκες να δημιουργήσουμε ισχυρά θεμέλια για μια αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα

 

Εμφυτεύματα δοντιών και προσθετική αποκατάσταση

Σε μια θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών, ανάλογα με τη θέση και κλήση των εμφυτευμάτων, έχουμε διάφορους τρόπους για να κατασκευάσουμε τα τελικά δόντια.

Καθώς στην κάτω γνάθο τα εμφυτεύματα σπάνια παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους, μπορούμε με μια συγκολλούμενη γέφυρα να πετύχουμε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Συγκολλούμενη πλάγια γεφυρα στην κάτω γνάθο

 

Δεν είναι σπάνιες οι φορές, όπου έχουμε περιορισμένο ύψος ανάμεσα στο εμφύτευμα της κάτω γνάθου και τα απέναντι δόντια της άνω. Αυτό συμβαίνει ειδικά στις περιπτώσεις, όπου η εμφύτευση δεν έγινε αμέσως μετά την απώλεια των δοντιών, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Έτσι τα δόντια της άνω γνάθου είχαν αρκετό χρόνο να μετακινηθούν και να κατέβουν, δημιουργώντας έτσι έλλειψη χώρου για μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – Κοχλιούμενη πλάγια γέφυρα

 

Χάρη στα σύγχρονα εμφυτεύματα και τα εξελιγμένα προσθετικά κολοβώματα μπορούμε ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις να δώσουμε λύση και να αποκαταστήσουμε την λειτουργία και την αισθητική του στόματος με φυσικό τρόπο.

 

 

 

" Τα εμφυτεύματα είναι σαν δικά μου δόντια – τα νιώθω απόλυτα φυσικά και μπορώ να τρώω ελεύθερα ότι θέλω. Η κόρη μου μάλιστα παρατήρησε ότι τώρα χαμογελώ πιο πολύ... "
Ελένη Κ.
★★★★★

Εμφυτεύματα δοντιων & Μασητική ικανότητα

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;

Εμφυτεύματα δοντιών και αναγέννηση ούλων

Στα πλαίσια μιας αποκατάστασης με εμφυτεύματα δοντιών σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να  επιστρατεύσουμε και ορισμένες περιοδοντικές τεχνικές για την αναγέννηση των ούλων .

Ιδιαίτερα σημαντικά για την υγεία περι-εμφυτευματικών ιστών είναι οι σταθεροί και σκληροί ιστοί των ούλων, τα λεγόμενα προσπεφυκότα ούλα, τα οποία δημιουργούν ένα σταθερό περιβάλλον και προστατεύουν  τα φυσικά δόντια και τα εμφυτεύματα από την κινητικότητα των ελεύθερων ούλων.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – αναγέννηση ούλων

 

Εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές μπορούμε να διορθώσουμε αυτά τα λεγόμενα ουλο-βλεννογόνια προβλήματα. Αυξάνοντας τη ζώνη των προσπεφυκότων ούλων δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες στους περι-εμφυτευματικούς ιστούς ώστε να προστατεύσουν τα εμφυτεύματα σε βάθος χρόνου.

Χάρη στις αναπλαστικές τεχνικές της εμφυτευματολογίας είμαστε πλέον σε θέση να αναγεννήσουμε τους σκληρούς ιστούς της γνάθου και να αναπλάσουμε τους περι-εμφυτευματικούς ιστούς, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία και την καλή λειτουργία μιας αποκατάστασης με εμφυτεύματα δοντιών.

Εμφυτεύματα δοντιών και οστική αναγέννηση

 

Δεν είναι λίγες οι φορές που αντιμετωπίζουμε το αντίθετο πρόβλημα όταν δηλαδή η γνάθος έχει επαρκές ύψος, αλλά έχει περιορισμένο πλάτος, σε βαθμό που να μην μπορεί να γίνει μια εμφύτευση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει η εμφύτευση σε συνδυασμό με την οστική ανάπλαση.

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, κάποιες φορές θα πρέπει να γίνει πρώτα η αναγέννηση και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η εμφύτευση,

 

Εμφυτεύματα δοντιών – αναγέννηση οστού πριν από την εμφύτευση

 

 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε την εμφύτευση ταυτόχρονα με την ανάπλαση του οστού.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – αναγέννηση οστού παράλληλα με την εμφύτευση

 

Πολύτιμο βοήθημα στα πλαίσια μιας οστικής αναγέννησης είναι η νέα, επαναστατική μέθοδος a-PRF. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να απομονώσουμε τους αυξητικούς και επουλωτικούς παράγοντες, οι οποίοι υπάρχουν φυσιολογικά στο αίμα και να τους εισαγάγουμε στην περιοχή της ανάπλασης.

 

Εμφυτεύματα δοντιών – αναγέννηση οστού και αποκατάσταση

 

Με αυτό τον τρόπο κινητοποιούμε τους φυσικούς μηχανισμούς επούλωσης του οργανισμού και επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην περιοχή της οστικής αναγέννησης.