Γνάθος & Ανατομία

Η γνάθος, και ειδικότερα το σχήμα και η ανατομία των οστών, είναι καθοριστική για μια επιτυχημένη θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών. Καλό θα ήταν επομένως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την γνάθο, την ανατομία και το σχήμα της.

Ανατομία – Κάτω γνάθος

Η κάτω γνάθος αποτελεί το κινητό μέρος του στοματογναθικού συστήματος και ενώνεται με το κρανίο με την κροταφογναθική άρθρωση.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να γνωρίζουμε, είναι ότι υπάρχει ένα νεύρο ( το κάτω φατνειακό νεύρο )το οποίο είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της κάτω γνάθου και του χείλους.. Η κάτω γνάθος έχει ένα κανάλι μέσα στο οποίο βρίσκεται το νεύρο αυτό , το οποίο ξεκινά στην οπίσθια περιοχή ( περίπου στην περιοχή των αμυγδαλών ),

Κάτω Γνάθος - Κάτω φατνειακο νεύρο

και συνεχίζει την πορεία του κάτω από τα δόντια και εξέρχεται από ένα σημείο ( το γενειακό τρήμα ), που αντιστοιχεί στην γωνία του στόματος.

Φατνειακο νεύρο - εμφυτεύματα δοντιών

Εκτός λοιπόν από το σχήμα και μέγεθος του οστού, θα πρέπει να γνωρίζουμε και την θέση του νεύρου μέσα στην γναθο, καθώς αυτό καθορίζει και τον χώρο που υπάρχει για μια εμφύτευση.
Υπάρχουν μάλιστα και ειδικές απεικονιστικές μέθοδοι – ακτινογραφίες – οι οποίες μας βοηθούν να δούμε την ακριβή θέση του νεύρου μέσα στη γναθο και προγραμματίσουμε μια εμφύτευση με απόλυτη ακρίβεια.

Ανατομία – Άνω γνάθος

Η άνω γνάθος, αντίθετα είναι σταθερά ενωμένη με το κρανίο. Στην άνω γνάθο δεν υπάρχει κάποιο νεύρο που να μας περιορίζει. Υπάρχουν όμως κάποιες κοιλότητες – τα ιγμόρεια και η κοιλότητα της μύτης – οι οποίες βρίσκονται πάνω από τα δόντια.

Γνάθος - Ανατομία & Ιγμόρειο

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την θέση και το σχήμα του ιγμορείου καθώς αυτό καθορίζει την ανατομία της γνάθου και το διαθέσιμο κόκκαλο, όπου θα γίνει η εμφύτευση.

Και εδώ μπορούμε με τις ειδικές ακτινογραφίες και τομογραφίες να αναλύσουμε την άνω γνάθο σε τρεις διατάσεις και να κάνουμε τον προγραμματισμό μιας εμφύτευσης με απόλυτη ακρίβεια.

Γνάθος - Ιγμόρειο & Εμφυτεύματα δοντιών

Αυτό σημαίνει ότι πριν απο μια εμφύτευση στην άνω γνάθο θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας όλους αυτούς τους παράγοντες και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν εμφυτεύματα με διαφορετικές διαστάσεις το καθένα.

*****

Απώλεια δοντιών και εμφυτεύματα

Θέλετε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού;